DHAMMAADKA DULUCDA
MASHRUUCA MUWAADINIINTA, SOO BULSHO

logo-fj

Isdiiwaan gal hadda iyo free naftaada weligaa

KA HELI KARTAA WAXYAABAHA BUUGSIGA IYO SIDA LAGA HELAY LUQADDAADA. WAQTIGA WAQTIGA KA HORRIIN KARTO BUUGSIGA IYO KALA DUWAN SIDA LAGA HELI KARO SIDA LAGU HAYO.

KALIYA MARKA AAD KA HELI BILAASHKA BUKAAN BIXINTA.

WAA MAXAY IN AAD KA QAADAY INAAD HELISTA?