PIERWSZY ŚWIAT
ZAKOŃCZ PALENIE, PROJEKT UCZCIWOŚCI

logo-fj

Subskrybuj teraz i wolny siebie na zawsze

POBIERZ KSIĄŻKĘ WYJŚCIA Z PALENIA I AUDIO W PREFEROWANYM JĘZYKU. ZRÓB CZAS, ABY PRZECZYTAĆ KSIĄŻKĘ I SŁUCHAĆ DŹWIĘKU I NASTĘPNIE ZAKOŃCZYĆ PALENIE.

TYLKO KIEDY JESTEŚ WOLNY OD PALENIA PŁACISZ.

CO ZOSTAŁEŚ ZAGINIONE, ALE NAWET?