पहिलो पहिलो
रमाइलो धूम्रपान, ईमानदारीको परियोजना

logo-fj

अब सदस्यता लिनुहोस् र मुक्त आफैलाई सँधै

तपाईंको पूर्वनिर्धारित भाषामा QUIT SMOKING BOOKLET र अडियो डाउनलोड गर्नुहोस्। पुस्तक पढ्नको लागि समय लिनुहोस् र अडियोमा सुन्नुहोस् र सधैंको लागि स्मरण गर्नुहोला।

कहिलेकाँही तपाईं मुस्कुराउन सक्नुहुन्छ तपाईं के गर्नुहुन्छ।

तपाईं हबिटलाई कसरी छोड्नुभयो?