СВЕТОТ ПРВО
ПОВТОРЕН ПУМ, ПРОЕКТ ЗА ЗДРАВЈЕ

лого-фј

Се претплатите сега и слободен засекогаш

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ПОСТАВУВАЊЕ НА КУТИЈАТА И АУДИОТ НА ВАШИОТ ПРЕДГОЛЕМЕН ЈАЗИК. Внимавајте да ја прочитате книгата и да слушате аудио и потоа да заспиете засекогаш.

САМО КОГА СЕ БЕСПЛАТНО ДА СЕ ПЛАЌАТЕ.

ШТО МОЖЕШ ДА ГО ЗАГУБИТЕ, НО НЕ САКАТЕ?