ໂລກທໍາອິດ
ການຂຸດຄົ້ນແບບ QUIT, ໂຄງການສັດຊື່ບໍລິສຸດ

logo-fj

ຈອງດຽວນີ້ແລະ ຟຣີ ຕົວທ່ານເອງຕະຫຼອດໄປ

ດາວນ໌ໂຫລດຫນັງສືເຫຼັ້ມຫນື່ງແລະສຽງໃນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ. ຈົ່ງໃຊ້ເວລາໃນການອ່ານຫນັງສືແລະຟັງກັບສຽງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດຂີ່ຂື້ນຕະຫລອດເວລາ.

ພຽງແຕ່ເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ເສຍຄ່າທັກສະທີ່ທ່ານຈ່າຍ.

ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສູນເສຍແຕ່ສິ່ງມີຊີວິດ?