LA UNUA MONDO
ĈESU FUMO, HONCILITAJ PROJEKTO

logo-fj

Abonu nun kaj liberaj vi mem eterne

DOWNLOAD LA FERIAJ FABRIKA LIBRO Kaj AUDIO EN VIA PREFERITA LINGVO. Prenu la tempon por legi la libron kaj aŭskulti la aŭdion kaj poste ĉesi fumi por ĉiam.

Nur kiam vi estas libera de fumi, ĉu vi pagas?

KIU DEVAS PERDII SED LA HABITO?